Skip to content ↓

Sir William Ramsay School

Empowering Everyone to Achieve

Polish

Dodatkowy dzień INSET Piątek 11 czerwca 2021  (Polish Additional INSET Day Friday 11th June 2021) - Click here

Plan zdrowia psychicznego dla (Mental Health Plan) - Click here

Cotygodniowy briefing - 14.5.2021 (Weekly Briefing 14 May 2021) - Click here

Dodatkowy raport Odległego Ofsted (Additional Remote Ofsted Report April 2021) - Click here

Klasyfikacja letnia - oceny i minitest (Summer Grading Assessments & Mini Tests) - Click here

Ankieta opinii rodziców i opiekunów 2021 (Polish Parents & Carers Feedback Survey 2021) - Click here

Biuletyn ochronny marzec 2021 . (Polish_Safeguarding Newsletter March 2021) - Click here

Comiesięczny biuletyn kwiecień 2021 (April Newsletter 2021) - Click here

Cotygodniowy Briefing - 12 .3.2021 - (Weekly Briefing 12th March 2021) - Click here

POLITYKA ZWIĄZKÓW I EDUKACJI SEKSUALNEJ (RSE) (Polish Relationship & Sex Education in PSHCE) - Click here

Ważne daty i informacje dotyczące powrotu do szkoły (Important Dates & Information For School Return) - Click here

Biuletyn zabezpieczający February 2021 (Safeguarding Newsletter February 2021) - Click here

Edukacja zdalna (Remote Education Provison) - Click here

Rocznik 9 Broszura ścieżek 2021 (Year 9 Pathways bookelet 2021) - Click here

Etos i wartości (Ethos and Values) - Click  here